• C4D建模动画课程,本课程共34.9GB,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“C4D动态班 第三期”课程由搜贝学堂收集整理。
 • 课程目录:
 • ├──建模素材等多个文件素材
 • | └──建模课
 • | | ├──案例1
 • | | ├──案例2
 • | | ├──案例3
 • | | ├──案例4
 • | | ├──案例5
 • | | ├──化妆品产品建模
 • | | ├──卡通人偶建模
 • | | ├──美的榨汁机建模
 • | | └──小米剃须刀建模教程
 • ├──摄像机
 • | ├──1.mp4 297.74M
 • | ├──2.mp4 202.63M
 • | ├──3.mp4 191.15M
 • | ├──4.mp4 265.26M
 • | ├──5.mp4 323.70M
 • | ├──6.mp4 427.99M
 • | ├──7.mp4 409.50M
 • | ├──8.mp4 330.91M
 • | └──9.mp4 251.90M
 • ├──1.mp4 1.21G
 • ├──10.mp4 1.06G
 • ├──11.mp4 111.97M
 • ├──12.mp4 878.72M
 • ├──13.mp4 769.95M
 • ├──14.mp4 1.34G
 • ├──15.mp4 725.89M
 • ├──16.mp4 1.40G
 • ├──17.mp4 1006.65M
 • ├──18.mp4 744.65M
 • ├──19.mp4 428.84M
 • ├──2.mp4 1.62G
 • ├──20.mp4 599.43M
 • ├──21.mp4 682.94M
 • ├──22.mp4 859.41M
 • ├──23.mp4 689.67M
 • ├──24.mp4 707.11M
 • ├──25.mp4 651.78M
 • ├──26.mp4 1.35G
 • ├──27.mp4 969.70M
 • ├──28.mp4 798.09M
 • ├──29.mp4 849.79M
 • ├──3.mp4 853.37M
 • ├──30.mp4 544.84M
 • ├──31.mp4 663.60M
 • ├──32.mp4 819.00M
 • ├──33.mp4 1.06G
 • ├──34.mp4 553.01M
 • ├──35.mp4 1.06G
 • ├──36.mp4 1012.10M
 • ├──37.mp4 1.38G
 • ├──38.mp4 436.73M
 • ├──4.mp4 1.11G
 • ├──5.mp4 386.30M
 • ├──6.mp4 624.78M
 • ├──7.mp4 352.19M
 • ├──8.mp4 1.44G
 • └──9.mp4 568.97M